ได้งานโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งสามีและภรรยา

ได้งานโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งสามีและภรรยา

รายละเอียดงานของบอร์น พงศภร คำสม (สามี)

พงศภร คำสม มาเกาหลีได้ 5 ปี 5 เดือน (ได้วีซ่าฟรี 1 ปี) ทำงานในโรงงานบรรจุภัณฑ์พลาสติก ผลิตขวดขนาดตั้งแต่ 1.5L. – ถังน้ำมัน 20L. เป็นโรงงานขนาดใหญ่มีพนักงาน 130-150 คน บอร์นอยู่แผนกช่างเปลี่ยนแบบแม่พิมพ์และซ่อมเครื่อง มีคนไทย 2 คน เข้างาน 08.00-19.00น. (โอทีบังคับจ-ศ วันละ 2 ชั่วโมง) เสาร์อาทิตย์มีโอทีตลอด (วันเสาร์เป็นโอทีบังคับ)

เงินเดือน+โอที 3 ล้านอัพทุกเดือน ที่พักฟรี อาหารฟรี 3 มื้อ

รายได้เฉลี่ยต่อปี 46,327,130 วอน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,232,000 บาท

ปัจจุบันบอร์นสามารถเก็บเงินจากการทำงานจนได้บ้านหนึ่งหลัง ได้ที่ดิน 7 ไร่ ปีที่ 3 ซื้อเพิ่มอีก 38 ไร่ และล่าสุดซื้อเพิ่มอีก 10 ไร่ รวมทั้งหมด 55 ไร่ และมีเงินเก็บถึงหกหลัก

บทสัมภาษณ์น้องเตย อลิสสา คชรัตน์ (ภรรยา) ซึ่งได้รับสัญญาจ้างงานโรงงานอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน

“เริ่มแรกเลยก่อนที่จะสอบ บอร์นได้ไปทำงานที่ประเทศเกาหลี ก่อนหน้านั้นแล้ว 3 เดือน บอร์นได้เป็นช่างกลเกี่ยวกับโรงงานพลาสติก บอร์นเลยแนะนำให้เตยไปเรียนที่โรงเรียนแม้นศรีกรุงเทพที่เดียวกันกับบอร์น เตยได้เริ่มไปเรียนที่โรงเรียนแม้นศรีกรุงเทพ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เรียนกับอาจารย์อ้อ ระยะเวลาที่เรียน จ-ศ เป็นเวลา 1 เดือน พอเรียนจบ เพื่อที่จะรอสอบ ช่วงนั้นโรคโควิด19 เริ่มระบาดหนัก แล้วก็ยังไม่มีการเปิดสอบไปทำงานประเทศเกาหลี ได้มีการปิดประเทศ เตยเลยอ่านและทบทวนภาษามาเรื่อยๆ เพื่อที่จะรอเปิดสอบ หลังจากนั้นประมาณ 3 ปี ได้มีการเปิดสอบรอบอุตสาหกรรม เตยสอบผ่านได้ 155 คะแนน รายงานตัวผู้สอบผ่านช่วงเดือน พฤศจิกายน 2565 รอจากนั้นประมาณ 3 เดือน มีการคัดเลือกสัญญาจ้างไปทำงานประเทศเกาหลี ได้มีนายจ้างมาเลือกเตยไปทำงาน เตยได้สัญญาจ้างเกี่ยวกับงานโรงงานพลาสติกเหมือนกัน อยู่จังหวัดเดียวกันกับบอร์น เราทั้งคู่เลือกเรียนที่แม้นศรีเพราะมีบุคลากรที่เก่งและการดูแลนักเรียน ช่วยเรื่องการสอบ เรื่องเอกสารต่างๆ”

Loading