วีดิโอการเรียนการสอน

โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษา

สระพื้นฐานภาษาเกาหลี

สระประสมภาษาเกาหลี

พยัญชนะเกาหลี

การนับเลขแบบเกาหลี

การนับเลขแบบจีน

เพลงคำศัพท์ภาษาเกาหลี โรงเรียนแม้นศรีฯ

การแนะนำตนเอง

การแนะนำตนเองเป็นภาษาเกาหลี 1

การแนะนำตนเองเป็นภาษาเกาหลี 2

การแนะนำตัวเป็นภาษาเกาหลีโดยอาจารย์ชาวเกาหลี ตอนที่ 1

การแนะนำตัวเป็นภาษาเกาหลีโดยอาจารย์ชาวเกาหลี ตอนที่ 2

การแนะนำตัวเป็นภาษาเกาหลีโดยอาจารย์ชาวเกาหลี ตอนที่ 3

การแนะนำตัวเป็นภาษาเกาหลีโดยอาจารย์ชาวเกาหลี ตอนที่ 4

การแนะนำตัวเป็นภาษาเกาหลีโดยอาจารย์ชาวเกาหลี ตอนที่ 5

บทสนทนา

บทสนทนาภาษาเกาหลี เรื่อง เปิดบัญชีธนาคาร

บทสนทนาภาษาเกาหลี เรื่อง ร้านอาหาร

บทสนทนาภาษาเกาหลี เรื่อง ศูนย์จ้างงาน