วีดิโอการเรียนการสอน

โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษา

เรียนภาษาเกาหลีพื้นฐาน ตอนที่ 1

เรียนภาษาเกาหลีพื้นฐาน ตอนที่ 2

เรียนภาษาเกาหลีพื้นฐาน ตอนที่ 3

เรียนภาษาเกาหลีพื้นฐาน ตอนที่ 4

เรียนภาษาเกาหลีพื้นฐาน ตอนที่ 5

เรียนภาษาเกาหลีพื้นฐาน ตอนที่ 6

การแนะนำตนเอง

การแนะนำตนเองเป็นภาษาเกาหลี 1

การแนะนำตนเองเป็นภาษาเกาหลี 2

การแนะนำตัวเป็นภาษาเกาหลีโดยอาจารย์ชาวเกาหลี ตอนที่ 1

การแนะนำตัวเป็นภาษาเกาหลีโดยอาจารย์ชาวเกาหลี ตอนที่ 2

การแนะนำตัวเป็นภาษาเกาหลีโดยอาจารย์ชาวเกาหลี ตอนที่ 3

การแนะนำตัวเป็นภาษาเกาหลีโดยอาจารย์ชาวเกาหลี ตอนที่ 4

การแนะนำตัวเป็นภาษาเกาหลีโดยอาจารย์ชาวเกาหลี ตอนที่ 5

บทสนทนา

บทสนทนาภาษาเกาหลี เรื่อง เปิดบัญชีธนาคาร

บทสนทนาภาษาเกาหลี เรื่อง ร้านอาหาร

บทสนทนาภาษาเกาหลี เรื่อง ศูนย์จ้างงาน