สาขาลำปาง

สาขาลำปาง

ทีมบุคลากร

โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษา (ลำปาง)

นางขนิษฐา นิภาเกษม

ผู้รับใบอนุญาตและผู้บริหารโรงเรียน​

น.ส. นิภาพรรณ รักษารักษ์

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและอาจารย์สอนภาษาเกาหลี

Mrs. Yun Jae Suk

อาจารย์สอนภาษาเกาหลี

น.ส. อารียา ปิงกาวี

ธุรการ

โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษาลำปาง

Location

เลขที่ 106/5-7 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว (ตรงข้ามห้างบิ๊กซี) ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100

Contact Us

Phone : 054 228 619-20, 086 428 8639, 086 429 9670