ขั้นตอนและค่าใช้จ่าย

ในการไปทำงานประเทศเกาหลี

ไปทำงานเกาหลี กลับมาเป็นเศรษฐี

ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการไปทำงานประเทศเกาหลี ผ่านการจัดส่งของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System – EPS)

ค่าเรียน : กรุงเทพฯ 9,500 บาท (คลิกดูคอร์สเรียน) | อุดรธานี 10,500 บาท (คลิกดูคอร์สเรียน) | ลำปาง 10,000 บาท (คลิกดูคอร์สเรียน) 


โดยผู้ที่สามารถสมัครสอบ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 18-39 ปีบริบูรณ์
 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 3. ไม่จำกัดส่วนสูงและน้ำหนัก
 4. สายตาสั้นไม่เกิน 400
 5. สายตาไม่บอดสี 
 6. ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางการเกาหลีกำหนด ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส เอดส์ วัณโรค ไส้เลื่อน โรคไต โรคตับ โรคหัวใจทุกชนิด ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรง โรคปวดหลังจากหมอนรองกระดูกทับเส้น โรคจิตวิปริต หูตึง กระดูกสันหลังคด นิ้วมือขาด กระดูกแขนขาโก่ง โรคเลือด

(คลิกดูคุณสมบัติผู้สมัคร)

โรงเรียนพาไปสมัครสอบ EPS (Employment Permit System) กับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ค่าสมัครไม่เกิน 1,000 บาท


ประเภทงานที่เปิดรับสมัคร (ปกติจะเปิดรับสมัครปีละ 1-2 ครั้ง)  

 • งานโรงงานอุตสาหกรรม
 • งานเกษตรเพาะปลูก / ปศุสัตว์
 • งานก่อสร้าง
 • งานบริการ

ทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี

 • สอบแบบคอมพิวเตอร์ ทยอยสอบตามรายชื่อที่กรมการจัดหางานกำหนด ใช้เวลาสอบครึ่งวัน 

เมื่อสอบภาษาผ่านแล้ว จะต้องทดสอบทักษะ โดยทางโรงเรียนจะมีติวทักษะให้ฟรี

กรมการจัดหางานจะประกาศชื่อผู้ที่สอบภาษาเกาหลีและทักษะผ่าน ประมาณ 2 สัปดาห์ ภายหลังจากการสอบเสร็จสิ้น

ผู้สอบผ่านจะต้องไปรายงานตัวที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทาง 1,000 บาท และตรวจสุขภาพ ไม่เกิน 1,500 บาท

กรมการจัดหางาน ส่งข้อมูลผู้สอบผ่านไปยังเกาหลี เพื่อขึ้นทะเบียนรอการคัดเลือกจากนายจ้าง

รอการคัดเลือกจากนายจ้างเกาหลี ขั้นตอนนี้จะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับนายจ้างว่าจะเลือกใครค่ะ โดยการคัดเลือกจะมีตลอดปี และจะมีล็อตใหญ่ทุกๆ 3 เดือน 

หากมีนายจ้างคัดเลือกแรงงาน ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องไปรับสัญญาจ้างที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และเข้าอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีก่อนการเดินทางไปทำงานประเทศเกาหลี (คอร์สเตรียมบิน) สอนโดยกรมการจัดหางานหรือโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานเท่านั้น ค่าเรียน 4,500 บาท 

ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (CID) ค่าใช้จ่าย 100 บาท

รอวีซ่าและ CID ออก จ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน 12,000 บาท

เดินทางไปทำงานเกาหลี โดยเตรียมเงินประกันการเดินทางกลับและเงินติดตัวไปใช้จ่ายในช่วงเดือนแรกของการทำงาน ประมาณ 25,000 บาท

สรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ทั้งหมดประมาณ

50,000 - 60,000 บาท

หมายเหตุ

 • สัญญาจ้างมีระยะเวลาตั้งแต่ 1-3 ปี ต่อได้อีก 1-2 ปี สามารถทำงานอยู่ในประเทศเกาหลีได้สูงสุดถึง 4 ปี 10 เดือน และกลับมาสอบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง โดยทำงานได้อีก 4 ปี 10 เดือนเช่นกัน 
 •  ค่าจ้างขั้นต่ำประมาณ 48,000-50,000 บาทต่อเดือนทุกประเภทงาน (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลานั้นๆ) ยังไม่รวมโอที (คลิกดูค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี)
 • สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เท่าเทียมกับชาวเกาหลีทุกประการ
 • มีบำเหน็จเป็นเงินก้อนกลับเมืองไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง

สรุปขั้นตอน และค่าใช้จ่าย

ในการไปทำงาน

ประเทศเกาหลี

ไปทำงานเกาหลี เราดูแลตั้งแต่เตรียมตัวสอบจนถึงวันเดินทาง