สาขากรุงเทพฯ

สาขากรุงเทพฯ

ทีมบุคลากร

โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษา (กรุงเทพมหานคร)

นายมัธยม นิภาเกษม

ผู้รับใบอนุญาต

นางวรรณวิภา บุญรองเรือง

ผู้บริหารโรงเรียน

น.ส.นารินทร์ คง

อาจารย์สอนภาษาเกาหลี

อ.ปราณี สมบูรณ์

อาจารย์สอนภาษาเกาหลี

น.ส. สิราวรรณ ผงทอง​

ประชาสัมพันธ์และการตลาด

โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษา

Location

เลขที่ 52 ซอยลาดพร้าว 34 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Contact Us

Phone : 02 9380265, 063 2251227, 063 2251228