สันติ บูระภักดิ์ สอบไปทำงานเกาหลี ในตำแห …

งานก่อสร้าง เจาะอุโมงค์ รถไฟใต้ดิน เงินเดือน 95,000 บาท อ่านเพิ่มเติม »

นายวรวุฒิ ริดจันทร์ งานโรงงานอุตสาหกรรม …

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ เงินเดือน 120,000 บาท อ่านเพิ่มเติม »

นางสาวรุ่งนภา เมฆี และนายธวัชขัย มีผล สอ …

สองสามีภรรยา งานเกษตรเพาะปลูกและปศุสัตว์ เงินเดือน 55,800 บาท อ่านเพิ่มเติม »

นายวีระพล กิ่งแก้ว งานก่อสร้าง ประเทศเกา …

งานก่อสร้างรันเวย์สนามบิน ถนน ทางด่วน เงินเดือน 72,000-80,000 บาท อ่านเพิ่มเติม »

รายละเอียดงานของบอร์น พงศภร คำสม (สามี) …

ได้งานโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งสามีและภรรยา อ่านเพิ่มเติม »