รีวิวโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าฮุนได

รีวิวโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าฮุนได

นายอภิวัฒน์ ธรรมสงฆ์ สมัครสอบงานโรงงานอุตสาหกรรม Point 7 สอบผ่านและได้เดินทางไปทำงานเกาหลีเดือนมีนาคม 2565 โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าฮุนได มีคนไทยประมาน 40 คน ถ้ารวมต่างชาติด้วยมีทั้งหมดกว่า 100 คน

ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ มีโอทีบังคับ วันละ 2 ชม. หากทำงานวันเสาร์จะคิดเป็นโอที่

มีค่าที่พัก หักเดือนละ 100,000 วอน อาหารฟรี ตอนเที่ยง และกะดึก

เงินเดือนหลังหักค่าใช้จ่าย จะได้ 3,200,000 วอน ต่อเดือน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 85,000 บาท

Loading