โรงงานเคลือบกระดาษ เงินเดือน 117,000-120,000 บาท

จิรวัฒน์ จิราพจน์ (หนุ่ย) ลูกศิษย์อาจารย์อ้อ CBT4

ไปเกาหลีได้ 4 ปี กลับมาพักแล้วไปทำงานต่ออีก 1 ปี 10 เดือน มาเยี่ยมโรงเรียนและเล่าประสบการณ์ให้ฟัง

#งานอุตสาหกรรม โรงงานเคลือบกระดาษ ทำงานวันละ 12 ชั่วโมง OT บังคับทุกวัน หยุดเสาร์อาทิตย์ ถ้าทำงานมี OT

#เงินเดือน 4,200,000-4,300,00 วอน

#คิดเป็นเงินไทยประมาณ 117,986 – 120,796 บาท

#สวัสดิการ อาหารฟรี 3 มื้อ หักค่าที่พัก 200,000 วอน

ทำงานมีเพื่อนคนไทย 11 คน

Loading