รีวิวงานเกษตรเพาะปลูก

รีวิวงานเกษตรเพาะปลูก

วรัญญา กาละบุตร ศิษย์แม้นศรีกรุงเทพ ห้อง อ.แพร สอบ Point 7 รอสัญญาจ้างประมาณปีกว่า เดินทางไปทำงานเกาหลีเดือน พ.ย. 64 ที่ผ่านมา งานที่ทำจะเป็นฟาร์มผัก เช่น หัวไชเท้า หอม มีหน้าที่ถอนผักมามัดและแพคลงกล่อง ช่วงทดลองงาน 3 เดือนแรก ได้รับเงินเดือนหลังหักค่าใช้จ่าย 1,650,000 วอน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 45,000 บาท หากผ่าน 3 เดือนแล้วจะปรับขึ้นเป็น 1,800,000 วอน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 49,000 บาท นายจ้างจัดที่พักให้พร้อมข้าวสาร น้ำดื่ม แก๊ส wifi ค่ะ

Loading