โควต้าการจ้างแรงงานประเทศเกาหลี ประจำปี 2021 จำนวน 52,000 ตำแหน่ง

โควต้าการจ้างแรงงานประเทศเกาหลี ประจำปี 2021 จำนวน 52,000 ตำแหน่ง

โควต้าการจ้างแรงงานต่างชาติประเทศเกาหลี ประจำปี 2021 รวม 16 ประเทศ 52,000 คน แบ่งเป็น

  • งานโรงงานอุตสาหกรรม 37,700 คน
  • งานเกษตรเพาะปลูก, ปศุสัตว์ 6,400 คน
  • งานก่อสร้าง 1,800 คน
  • ตำแหน่งอื่นๆ และสำรองเพิ่มเติม 6,100 คน

สำหรับผู้ที่สอบผ่านและขึ้นทะเบียนรอการคัดเลือกแล้ว นายจ้างจะเริ่มคัดเลือกแรงงานรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-18 ก.พ. 64

  • งานโรงงานอุตสาหกรรม โควต้า 4,630 คน สัญญาจ้างออก 11-16 มี.ค. 64
  • งานเกษตรและปศุสัตว์ โควต้า 860 คน ก่อสร้าง 300 คน สัญญาจ้างออก 8-10 มี.ค. 64

ผู้สนใจเรียนภาษาเกาหลีเพื่อเตรียมความพร้อม ติดต่อได้ที่โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษา กรุงเทพมหานคร อุดรธานี และลำปางนะคะ

แม้นศรีกรุงเทพฯ โทร/ไลน์ 063 225 1227, 063 225 1228, maensribkk

แม้นศรีอุดร โทร. 042 292 490, 080 195 8882, 083 337 3365 Line: maensriudon

แม้นศรีลำปาง โทร. 054 228 619-20, 086 428 8639 Line: maensri999

Loading