รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตวอลล์เปเปอร์

รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตวอลล์เปเปอร์

คุณชาตรี วะลัยศรี กับคุณสวัสดิ์ แสนสร้อย ได้สมัครและสอบไปทำงานที่ประเทศเกาหลี ในตำแหน่งอุตสาหกรรม และได้ทำงานในโรงงานเดียวกัน ซึ่งเป็นโรงงานทำวอลล์เปเปอร์ ส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ ที่พักฟรี อาหารฟรี 3 มื้อ

มีโอทีบังคับทำวันละ 4 ชม. บางครั้งก็จะมีโอทีทำเสาร์-อาทิตย์ ด้วย

จะได้รับเงินเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ประมาน 3,000,000 วอน ต่อเดือน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 81,600 บาท

Loading