รีวิวงานโรงงานเลี้ยงไก่ ฟาร์มไก่ไฮเทค

รีวิวงานโรงงานเลี้ยงไก่ ฟาร์มไก่ไฮเทค

คุณพนม จันศักดา (นนท์) ได้สมัครและสอบไปทำงานที่ประเทศเกาหลี

ในตำแหน่งอุตสาหกรรม ได้ไปทำงานที่โรงงานเลี้ยงไก่ (ฟาร์มไก่ไฮเทค)

โดยทำงานทุกวัน เวลา 06.30-16.30 น.

มีหน้าที่ เก็บไข่ และ เช็คอาหารไก่

อาหารฟรี ที่พักฟรี อยู่ห้องละ 1 คน มีแม่บ้านซักชุดทำงานให้ด้วย

ได้รับเงินเดือนประมาน 2,100,000 วอน ต่อเดือน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 57,000 บาท

Loading