รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรมทำกิมจิ

รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรมทำกิมจิ

คุณวิรดา ประหา ได้สมัครและสอบไปทำงานที่ประเทศเกาหลี ในตำแหน่งอุตสาหกรรม โดยได้ไปทำงานในโรงงานทำกิมจิ

ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์

ที่พักฟรี อาหารฟรี ตอนเที่ยง

จะได้รับเงินเดือน ประมาน 1,800,000-2,000,000 วอน ต่อ เดือน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 49,000-54,400 บาท

Loading