งานก่อสร้างสะพาน ถนน อุโมงค์ เงินเดือน 110,000 บาท

งานก่อสร้างสะพาน ถนน อุโมงค์ เงินเดือน 110,000 บาท

นายคณิศร ชัยมาลา (ท้อป) ทำงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น สะพาน ถนน อุโมงค์

เงินเดือนเฉลี่ย 3,800,000 วอน หรือประมาณ 110,000 บาท ที่พักฟรี อาหารฟรี

Loading