โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ เงินเดือน 120,000 บาท

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ เงินเดือน 120,000 บาท

นายวรวุฒิ ริดจันทร์ งานโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์

ตำแหน่งหัวหน้าควบคุมเครื่อง CNC ชิ้นส่วนรถยนต์

เงินเดือน 4,500,000 วอน หรือประมาณ 120,000 บาท

สวัสดิการ ที่พักฟรี อาหารฟรี

Loading