วันเดินทางไปทำงานเกาหลี

วันเดินทางไปทำงานเกาหลี

กุลช์ชญา เมืองหงษ์, อภิเดช จำพล และ พิทยา วิสติ เดินทางไปทำงานภาคเกษตรผ่านระบบ EPS จัดส่งโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

Loading