รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

คุณสถาพร ข้อหล้า สมัครและสอบไปทำงานที่ประเทศเกาหลี ในตำแหน่งอุตสาหกรรมรอบ EPS 20 ได้มาทำงานในโรงงานอาหาร ซึ่งเป็นการแปรรูปไก่ มีพนักงาน 100 กว่าคน

ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00น.

มีรถบัสรับส่ง ฟรี อาหารกลางวัน ฟรี

ที่พักฟรี พักห้องละ 2 คน

มีโอทีทำไม่เกิน 52 ชม.ต่อเดือน

โรงงานจะมีโบนัส ทุกๆเดือนคูู่ เช่น 2,4,6,8,10,12 จะได้เดือนละ 500,000 วอน ต่อเดือน

จะได้รับเงินเดือนประมาน 2,400,000-2,600,000 วอน ต่อเดือน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 66,000-72,000 บาทต่อเดือน

Loading