รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรม อบกระจก

รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรม อบกระจก

คุณเทวฤทธิ์ สวัสดิรักษ์ ได้สมัครและสอบไปทำงานที่ประเทศเกาหลี ในตำแหน่งอุตสาหกรรม ได้ไปทำงานในโรงงานอบกระจก

ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-18.00 น. หยุดวันอาทิตย์ ถ้าทำหลัง 18.30 น. จะเป็นโอที

มีค่าที่พัก 100,000 วอน ต่อเดือน อาหารฟรี (เช้า กลางวัน เย็น)

เขาจะได้รับเงินเดือนประมาน 4,200,000-4,300,000 วอน ต่อเดือน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 115,000-118,000 บาท

Loading