รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรม ขึ้นรูปชิ้นส่วนอลูมิเนียม

รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรม ขึ้นรูปชิ้นส่วนอลูมิเนียม

คุณ ต้น ฉ่ำกาแฟ ได้สมัครและสอบไปทำงานที่ประเทศเกาหลี ในตำแหน่งอุตสาหกรรม ได้ไปทำงานในโรงงาน cnc เป็นโรงงานออกแบบ ขึ้นรูปชิ้นส่วนอลูมิเนียม ทำเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์

ทำงาน 7.30-16.30น. มีโอทีวันละ 3 ชม.

หัก ค่าที่พัก 100,000 วอน ต่อเดือน อาหาร ฟรี

เขาได้รับเงินเดือน 1,800,000-2,500,000 วอน ต่อเดือน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 49,000-68,500 บาท

Loading