รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก

รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก

คุณ วัชระ อ่ำวงษ์ (Bob) ได้สมัครและสอบไปทำงานที่ประเทศเกาหลี ในตำแหน่งอุตสาหกรรม และได้ไปทำงานในโรงงานพลาสติก

การทำงานจะทำงานเป็นกะ กะเช้า ทำงาน 8.30-19.30 น.

กะดึก ทำงาน 19.30- 7.30 น มีโอทีบังคับ วันละ 2 ชม. หยุด เสาร์ อาทิตย์

ทีพักฟรี อาหาร ฟรี 3 มื้อ (เข้า กลางวัน เย็น)

ได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 3,000,000-3,300,000 วอน ต่อเดือน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 85,000-90,000 บาท

Loading