รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอะไหล่รถยนต์

รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอะไหล่รถยนต์

คุณรถเสน ชัยจีน (รถ) ได้สมัครสอบไปทำงานที่ประเทศเกาหลี ในตำแหน่งอุตสาหกรรม และได้ทำงานในโรงงานอะไหล่รถยนต์

ทำงาน จันทร์-เสาร์ (วันเสาร์เป็นโอที ) มีอาหารให้ ฟรี 2 มื้อ (กลางวัน เย็น)

หักค่าที่พัก 40,000 วอน โดยพักห้องละ 2 คน

ได้เงินเดือน ประมาน 2,500,000-3,400,000 วอน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 68,500-93,000 บาท

Loading