รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรมคัดไข่ไก่

รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรมคัดไข่ไก่

นางสาว จริยา พรมโสภา #งานอุตสาหกรรม โรงงานคัดไข่ไก่

หยุดทุกวันอาทิตย์ เงินเดือนประมาณ 2,500,000 วอน/เดือน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 69,500 บาท

Loading