รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

คุณพรนภา นรสิงห์ (น้องอุ๊) ได้สมัครและสอบไปทำงานที่เกาหลี ในตำแหน่งอุตสาหกรรม โดยได้ไปทำงานในโรงงานอาหาร

ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์

อาหาร ฟรี 3 มื้อ

มีหักค่าที่พัก 70,000 วอน ต่อเดือน

บางครั้งก็มีโอทีบ้าง แต่ก็ไม่บ่อย

ได้รับเงินเดือน ประมาณ 2,000,000-2,500,000 วอนต่อเดือน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 54,400-68,000 บาท

Loading