รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก

รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก

คุณเปรมมิกา สุวงษ์ ได้สมัครและสอบไปทำงานเกาหลี ในตำแหน่งอุตสาหกรรม ได้ไปทำงานในโรงงานฉีดพลาสติก โดยทำงานจันทร์-ศุกร์ เข้างาน 19.00 น. เลิก 08.30 น. ส่วนวันเสาร์จะเข้างาน 16.00 น. เลิก 20.00 น.

อาหารฟรี หักค่าที่พัก 140,000 วอน ต่อเดือน

จะได้รับเงินเดือน 3,000,000 วอน ต่อเดือน เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะเหลือ 2,500,000 วอนต่อเดือน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 68,000 บาท

Loading