รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก

รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก

คุณเปรมมิกา สุวงษ์ ได้สมัครและสอบไปทำงานเกาหลี ในตำแหน่งอุตสาหกรรม ได้ไปทำงานในโรงงานฉีดพลาสติก โดยทำงานจันทร์-ศุกร์ เข้างาน 19.00 น. เลิก 08.30 น. ส่วนวันเสาร์จะเข้างาน 16.00 น. เลิก 20.00 น.

อาหารฟรี หักค่าที่พัก 140,000 วอน ต่อเดือน

จะได้รับเงินเดือน 3,000,000 วอน ต่อเดือน เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะเหลือ 2,500,000 วอนต่อเดือน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 68,000 บาท

 612 total views