รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอะไหล่รถยนต์

รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอะไหล่รถยนต์

คุณสหพัฒน์ บุญศรี สมัครและสอบไปทำงานประเทศเกาหลี ในตำแหน่งอุตสาหกรรม ได้ทำงานในโรงงานเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์ โดยทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-22.10 น. จะมี ot บังคับวันละ 4.5 ชม. มีพักเบรก 10 นาที ในทุกๆ 2 ชั่วโมง หยุดเสาร์-อาทิตย์

ถ้าทำ เสาร์-อาทิตย์ จะคิดเป็น ot 8 ชม. ต่อวัน

หักค่าที่พัก เดือนละ 50,000 วอน

อาหารฟรี กลางวัน เย็น

ได้รับเงินเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ประมาน 3,400,000 วอน ต่อเดือน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 91,500 บาท

Loading