รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตขนม

รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตขนม

น้องนุ๊ก วัชรี เนื่องตุ้ย

#งานอุตสาหกรรม ผลิตขนม

ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ 08.30-21.00น. บางเสาร์มีโอที 08.30-18.00 น.

ห้องพักแยกชายหญิง

อาหารฟรี 3 มื้อ เช้า กลางวัน เย็น

รายได้ประมาณ 2,000,000-2,800,000 วอน/เดือน

คิดเป็นเงินไทยประมาณ 50,000-70,000 บาท/เดือน

Loading