รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรมทำเส้นผมปลอม

รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรมทำเส้นผมปลอม

คุณอัศนัย อัปรา (นัย) สมัครและสอบไปทำงานที่ประเทศเกาหลี point system 4 อุตสาหกรรม ได้ทำงานในโรงงานเกี่ยวกับเส้นผมปลอม แปรรูป ส่งในเอเชียและแอฟริกา

ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันแดง ตามประกาศของรัฐบาลเกาหลี

โดยทำงานเป็นกะ กะเช้า 8.00-20.00น. กะดึก 20.00-8.00 น. จะมี ot บังคับทุกวัน

โรงงานมีค่าอาหารให้ เดือนละ 100,000 วอน

ได้รับเงินเดือน ประมาน 3,200,000 วอน หักค่าใช้จ่ายจะเหลือ ประมาน 2,800,000 วอน ต่อเดือน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 75,600 บาท

Loading