รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรม (โรงงานทอผ้า)

รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรม (โรงงานทอผ้า)

ชัยมงคล วะสุกัน (มินโฮ?) #ประเภทงานอุตสาหกรรม งานทอผ้า ที่พักฟรี เงินเดือนประมาณ 2,400,000 วอน/เดือน (64,934 บาท/เดือน)

Loading