รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรม (โรงงานทอผ้า)

รีวิวงานโรงงานอุตสาหกรรม (โรงงานทอผ้า)

ชัยมงคล วะสุกัน (มินโฮ😂) #ประเภทงานอุตสาหกรรม งานทอผ้า ที่พักฟรี เงินเดือนประมาณ 2,400,000 วอน/เดือน (64,934 บาท/เดือน)

 603 total views