รีวิวงานเกษตรเพาะเห็ด

รีวิวงานเกษตรเพาะเห็ด

คุณจิราวรรณ พิทัศน์ (อิ๋ว) ได้สมัครและสอบงานเกษตร เป็นงานเพาะเห็ด เก็บเห็ด

ใด้รับเงินเดือน 1,600,000-2,000,000 วอนต่อเดือน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 44,300-55,400 บาท มีค่าข้าวให้เดือนละ 60,000 วอน ที่พักฟรี

เข้างาน 08.00-17.00 น. ถ้ามีโอทีเข้างาน 06.00-21.00 น.

จะมีวันหยุด เดือนละ 4 วัน เลือกเองได้ว่าจะหยุดวันอะไร แต่ถ้าเดือนไหนงานน้อยก็หยุดได้ 5-7 วัน ต่อเดือน

Loading