งานก่อสร้างรันเวย์สนามบิน ถนน ทางด่วน เงินเดือน 72,000-80,000 บาท

งานก่อสร้างรันเวย์สนามบิน ถนน ทางด่วน เงินเดือน 72,000-80,000 บาท

นายวีระพล กิ่งแก้ว งานก่อสร้าง ประเทศเกาหลี

ลักษณะงาน: เทคอนกรีตกับราดยางมะตอยทำรันเวย์สนามบินและถนนทางด่วน

เงินเดือนเฉลี่ย 2,700,000-3,000,000 วอน หรือประมาณ 72,000-80,000 บาท

ที่พักฟรี อาหารฟรี 3 มื้อ

Loading