งานก่อสร้าง เจาะอุโมงค์ รถไฟใต้ดิน เงินเดือน 95,000 บาท

งานก่อสร้าง เจาะอุโมงค์ รถไฟใต้ดิน เงินเดือน 95,000 บาท

สันติ บูระภักดิ์ สอบไปทำงานเกาหลี ในตำแหน่งก่อสร้าง ทำงานขุดเจาะอุโมงค์ รถไฟใต้ดิน

เงินเดือนหักแล้ว ประมาณ 3 ล้าน 5 แสนวอน (ประมาณ 95,000 บาท)

ที่พักเป็นอพาร์ทเม้นท์ อาหารฟรี 3 เวลา หักค่าที่พัก+ ค่าอาหาร ประมาน 2 แสนวอน

Loading