สาขาอุดรธานี

สาขาอุดรธานี

ทีมบุคลากร

โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษา (อุดรธานี)

นายมัธยม นิภาเกษม

ผู้รับใบอนุญาต

นางสาวดวงธิดา อุชชิน

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวรวีวรรณ เพ็ชร์แก้ว

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและอาจารย์สอนภาษาเกาหลี

น.ส. พรพรรษ์ จิตตจันทร์

ธุรการ / ไอที / ประชาสัมพันธ์

น.ส. ปรียาภรณ์ สียะประเสริฐ

ธุรการ / การเงิน

โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษาอุดรธานี

Location

เลขที่ 585/4-7 ถนนอุดร-ขอนแก่น (ตรงข้ามทางเข้าวัดป่าบ้านตาด) ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Contact Us

Phone : 042 292 490, 080 195 8882, 083 337 3365