งานโรงงานอุตสาหกรรม (Manufacturing)

งานโรงงานอุตสาหกรรม

(Manufacturing)

งานโรงงานอุตสาหกรรมแบ่งย่อยออกเป็นประเภทงานต่างๆ มากมาย อาทิเช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ สิ่งพิมพ์ กระดาษ เคมีภัณฑ์ เครื่องดื่ม อาหาร ยาง และพลาสติก ผลิตภัณฑ์โลหะ อุปกรณ์ไฟฟ้า ยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ เป็นต้น

รูปถ่าย งานอุตสาหกรรม

วีดิโอ งานอุตสาหกรรม

โรงงานผลิตถุงมือ

โรงงานปั่นด้าย

โรงงานทอผ้า

โรงงานอะไหล่รถยนต์

อยากไปทำงานเกาหลี โรงเรียนแม้นศรี