งานก่อสร้าง (Construction)

งานก่อสร้าง

(Construction)

งานก่อสร้างในเกาหลีส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้างอาคาร สะพาน ถนน อุโมงค์ รถไฟใต้ดิน และงานก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมักเป็นสถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่และใช้คนทำงานจำนวนมาก งานก่อสร้างส่วนใหญ่มีค่าตอบแทนสูงและมีโอทีค่อนข้างมาก จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับแรงงานไทยค่ะ

รูปถ่าย งานก่อสร้าง

วีดิโอ งานก่อสร้าง

งานก่อสร้างถนน

งานก่อสร้างอุโมงค์

งานก่อสร้าง เจาะอุโมงค์ใต้ทะเล

อยากไปทำงานเกาหลี โรงเรียนแม้นศรี