กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบงานโรงงานอุตสาหกรรมและเกษตร

กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบงานโรงงานอุตสาหกรรมและเกษตร

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครสอบภาษาเกาหลี Point System ครั้งที่ 11 รับทั้งชายและหญิงทุกประเภทงาน

-งานโรงงานอุตสาหกรรม สมัครวันที่ 24-28 มี.ค. 65

-งานเกษตรและปศุสัตว์ สมัครวันที่ 20-22 เม.ย. 65

เว็บไซต์รับสมัคร https://toea.doe.go.th

 1,860 total views